۰۲۱-۷۵۲۲۳
سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰

ودیعه

حداقل ودیعه

حداکثر ودیعه

بدون ودیعه

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۱ میلیارد به بالا

اجاره

حداقل اجاره

حداکثر اجاره

بدون اجاره

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۵۰ میلیون به بالا

قیمت

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۰ میلیارد به بالا

قیمت شبی

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۷ میلیون به بالا

متراژ

حداقل متراژ

حداکثر متراژ

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۱۰۰۰ متر به بالا

فروش اپارتمان لوکس اقدسیه

فروش اپارتمان لوکس اقدسیه

خرید و فروش آپارتمان در ،

قیمت کل: ۲۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۲۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش آپارتمان ۲ خواب الهیه

فروش آپارتمان ۲ خواب الهیه

خرید و فروش آپارتمان در تهران ، تهران

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش آپارتمان ۴ خوابه در دیباجی

فروش آپارتمان ۴ خوابه در دیباجی

خرید و فروش آپارتمان در ،

قیمت کل: ۴,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۴,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰

فروش اپارتمان در شهر بدروم ترکیه

فروش اپارتمان در شهر بدروم ترکیه

خرید و فروش آپارتمان در ،

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش اپارتمان ۳ خوابه در اجودانیه

فروش اپارتمان ۳ خوابه در اجودانیه

خرید و فروش آپارتمان در ،

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش آپارتمان در نیاوران

فروش آپارتمان در نیاوران

خرید و فروش آپارتمان در ،

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش برج باغ لوکس ۳ خوابه در نیاوران

فروش برج باغ لوکس ۳ خوابه در نیاوران

خرید و فروش آپارتمان در ،

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش اپارتمان

فروش اپارتمان

خرید و فروش آپارتمان در ،

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش اپارتمان ۳خوابه فرمانیه

فروش اپارتمان ۳خوابه فرمانیه

خرید و فروش آپارتمان در ،

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

فروش اپارتمان ۳ خوابه

فروش اپارتمان ۳ خوابه

خرید و فروش آپارتمان در ،

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

fa_IRPersian